องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 7 พ.ค. 2567 ]11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 6,8 สายทางบ้านสว่าง-บ้านสุขสำราญ กว้าง 4 เมตตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟั [ 3 พ.ค. 2567 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านดงบาก หมู่ที่7 กว้าง 4 เมตตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว [ 3 พ.ค. 2567 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๖,๘ สายทางบ้านสว่าง-บ้านสุขสำราญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสพัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า๓, [ 25 เม.ย. 2567 ]6
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านดงบาก หมู่ที่ ๗ สายทางภายในหมู่บ้านดงบาก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา 0.0๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า [ 25 เม.ย. 2567 ]3
6 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านดงบาก หมู่ที่ 7 สายทางภายในหมู่บ้านดงบาก กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยา [ 19 เม.ย. 2567 ]7
7 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 6 , 8 สายทางบ้านสว่าง - บ้านสุขสำราญกว้าง 4 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอย [ 19 เม.ย. 2567 ]2
8 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา [ 18 เม.ย. 2567 ]2
9 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ [ 29 ม.ค. 2567 ]7
10 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ [ 29 ม.ค. 2567 ]12
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ ๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]23
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๓ (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) [ 10 ส.ค. 2566 ]24
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ [ 24 ก.ค. 2566 ]15
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 มี.ค. 2566 ]22
15 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 14 มี.ค. 2566 ]26
16 ประกาศ เรื่อง จำหน่วยครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ [ 28 ก.พ. 2566 ]28
17 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ก.พ. 2566 ]171
18 เรี่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการการแข่งขันฯ วิธีการสอบแข่งขันฯภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2566 ]36
19 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มนีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]30
20 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 20 ก.พ. 2566 ]32
 
หน้า 1|2