องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ( รอบ ๖ เดือน ) [ 1 เม.ย. 2567 ]5
2 รางานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ( รอบ ๑๒ เดือน ) [ 2 ต.ค. 2566 ]8
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง (e-Plan) [ 28 เม.ย. 2566 ]34
4 การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]27
5 การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]24
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง [ 20 เม.ย. 2566 ]27
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 18 เม.ย. 2566 ]30