องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ