องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รางานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ( รอบ ๑๒ เดือน )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รางานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ( รอบ ๑๒ เดือน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ