องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ( รอบ ๖ เดือน )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ( รอบ ๖ เดือน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ