องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 15 ก.พ. 2567 ]3
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 8 ส.ค. 2566 ]19
3 ประกาศกำหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2566 ]20
4 ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]21
5 ประกาศกำหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]21
6 ประกาศกำหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 ก.พ. 2564 ]19