องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ


ประกาศกำหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ