องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ