องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

สปสช ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ [ 30 มิ.ย. 2565 ]42
2 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเต้นแอโรบิคบ้านสุขสำราญ [ 30 มิ.ย. 2565 ]22
3 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอโครงการ To Be Number one [ 30 มิ.ย. 2565 ]20
4 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกทักษะการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนและเยาวชน [ 30 มิ.ย. 2565 ]22
5 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันโรคโควิด-19 [ 30 มิ.ย. 2565 ]20
6 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 30 มิ.ย. 2565 ]17
7 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก [ 30 มิ.ย. 2565 ]23
8 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ กิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง [ 30 มิ.ย. 2565 ]17
9 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการออกกำลังกาย บ้านหนองเหล็กหมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2565 ]20