องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

นโยบายไม่รับของขัวญ(No Gift Policy)
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 เม.ย. 2567 ]8
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำนลดงเมือง ประจำปีงบประมาณ .๒๕๖๖ [ 9 เม.ย. 2567 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 28 ธ.ค. 2566 ]15
4 Announcement of dongmuang Subdistrict Administrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits fror performning duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 28 ธ.ค. 2566 ]8
5 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม [ 27 เม.ย. 2566 ]24
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 19 เม.ย. 2566 ]34