องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 15 ก.พ. 2567 ]4
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 22 ธ.ค. 2566 ]10
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 พ.ย. 2566 ]8
4 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2566 ]7
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]22
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]21
7 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ [ 28 มิ.ย. 2566 ]21
8 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 มิ.ย. 2566 ]25
9 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2566 ]22
10 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 ธ.ค. 2565 ]21
11 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 พ.ย. 2565 ]20
12 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 22 ก.ย. 2565 ]22
13 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]21
14 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ส.ค. 2565 ]24
15 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ [ 13 มิ.ย. 2565 ]22
16 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ [ 25 พ.ค. 2565 ]21
17 ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]25
18 การประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]21
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 13 ส.ค. 2563 ]22
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 3 ส.ค. 2563 ]23
 
หน้า 1|2