องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

 
โครงการกำจัดผักตบชวาหนองสาธารณะหนองยาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขาม อบต.ดงเมือง
 
ประเทศไทยได้อะไร? จากการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022
 
การแสดงของศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขาม