องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( LTA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( LTA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ