องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤตมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤตมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ