องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม [ 27 มิ.ย. 2566 ]21
2 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ ๒๕๔๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง [ 27 มิ.ย. 2566 ]19
3 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง [ 27 มิ.ย. 2566 ]19
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม [ 21 มิ.ย. 2566 ]18
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม [ 5 ต.ค. 2565 ]21
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 12 ต.ค. 2564 ]18