องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 9 เม.ย. 2567 ]12
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2567 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 12 ธ.ค. 2566 ]6
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]26
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2566 ]23
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]23