องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗ [ 1 เม.ย. 2567 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2567 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 2 ม.ค. 2567 ]10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2566 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2566 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๖ [ 24 ต.ค. 2566 ]20
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ ๔ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๖ [ 6 ต.ค. 2566 ]18
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 6 ก.ย. 2566 ]18
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 8 ส.ค. 2566 ]16
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ [ 4 ก.ค. 2566 ]17
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 9 มิ.ย. 2566 ]19
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๔๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]23
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๔๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]18
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๔๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๕ [ 10 พ.ค. 2566 ]16
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๔๖๖ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]17
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๔๖๖ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]18
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๔๖๖ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ [ 10 พ.ค. 2566 ]16
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๔๖๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 28 เม.ย. 2566 ]27
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 28 เม.ย. 2566 ]27
20 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 29 เม.ย. 2565 ]25
 
หน้า 1|2|3