องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 เม.ย. 2567 ]3
2 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 เม.ย. 2567 ]0
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้ [ 27 มี.ค. 2567 ]8
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 27 มี.ค. 2567 ]7
5 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 27 มี.ค. 2567 ]8
6 คู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.ดงเมือง [ 18 ก.พ. 2566 ]20
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ดงเมือง [ 18 ก.พ. 2566 ]24
8 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 18 ก.พ. 2566 ]21