องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 5 เม.ย. 2567 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ [ 15 ก.พ. 2567 ]12
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๓ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ [ 14 พ.ย. 2566 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 ก.ค. 2566 ]29
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 14 มี.ค. 2566 ]51
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ม.ค. 2565 ]33