องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ [ 3 เม.ย. 2567 ]3
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง [ 12 ก.พ. 2567 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ [ 16 ต.ค. 2566 ]17
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม [ 18 เม.ย. 2566 ]21
5 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 14 มี.ค. 2566 ]23
6 การตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง [ 16 ก.พ. 2566 ]21
7 การยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี [ 11 ต.ค. 2565 ]21
8 การเปิดตรวจรายงานการเงิน [ 11 ต.ค. 2565 ]20
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ [ 13 ก.ย. 2565 ]18