องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 6,8 สายทางบ้านสว่าง-บ้านสุขสำราญ กว้าง 4 เมตตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟั [ 3 พ.ค. 2567 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านดงบาก หมู่ที่7 กว้าง 4 เมตตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว [ 3 พ.ค. 2567 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๖,๘ สายทางบ้านสว่าง-บ้านสุขสำราญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา 0.0๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสพัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า๓, [ 25 เม.ย. 2567 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านดงบาก หมู่ที่ ๗ สายทางภายในหมู่บ้านดงบาก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา 0.0๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า [ 25 เม.ย. 2567 ]5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 19 เม.ย. 2567 ]3
6 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านดงบาก หมู่ที่ 7 สายทางภายในหมู่บ้านดงบาก กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยา [ 19 เม.ย. 2567 ]3
7 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 6 , 8 สายทางบ้านสว่าง - บ้านสุขสำราญกว้าง 4 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอย [ 19 เม.ย. 2567 ]1
8 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 18 เม.ย. 2567 ]7
9 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 18 เม.ย. 2567 ]10
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปจะจำปี [ 18 เม.ย. 2567 ]6
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ [ 5 เม.ย. 2567 ]15
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ [ 28 มี.ค. 2567 ]5
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๖ - เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 24 ม.ค. 2567 ]14
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ [ 17 ม.ค. 2567 ]14
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๖ [ 6 ก.ย. 2566 ]25
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 8 ส.ค. 2566 ]23
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๖ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ [ 17 ก.ค. 2566 ]23
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 4 ก.ค. 2566 ]22
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๕ - เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ [ 12 มิ.ย. 2566 ]21
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 12 มิ.ย. 2566 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10