องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ ( open Data )
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม (PDF) [ 1 ต.ค. 2566 ]18
2 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม (Excel) [ 1 ต.ค. 2566 ]20
3 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม (Word) [ 1 ต.ค. 2566 ]21
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง (e-Plan) [ 28 เม.ย. 2566 ]20
5 การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]17
6 การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]17
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม [ 19 เม.ย. 2566 ]22
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 18 เม.ย. 2566 ]19
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ((พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม [ 14 มี.ค. 2566 ]19
10 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2566 ]21
11 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 ธ.ค. 2565 ]17
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]18
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]21
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]25