องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 มี.ค. 2567 ]4
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 29 มี.ค. 2567 ]12
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]11
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]5
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]8
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ.๒๕๖๕ [ 20 เม.ย. 2566 ]29
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ.๒๕๖๕ [ 20 เม.ย. 2566 ]27
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ.๒๕๖๕ [ 20 เม.ย. 2566 ]24
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]2
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]2
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]3
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]2