องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

กองส่งเสริมการเกษตร

นายธนารักษ์ พะโยโค


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


โทร. 065-1031208

นางสาวสายฝน พานแสนชา


ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


โทร.090-2210964