องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายบุญ จันวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
โทร. 089-5769328


นายยงยุทธ โฮมสองชั้น นายประทีป อันสีแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
โทร. 081-9549891
โทร. 062-1480470

นายยรรยงค์ ประวารณะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
โทร. 092-9173848

ดร.พลภัทร ช่างสากล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
โทร. 084-428215