ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 6,8 สายทางบ้านสว่าง-บ้านสุขสำราญ กว้าง 4 เมตตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟั [ 3 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านดงบาก หมู่ที่7 กว้าง 4 เมตตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว [ 3 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๖,๘ สายทางบ้านสว่าง-บ้านสุขสำราญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสพัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า๓, [ 25 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านดงบาก หมู่ที่ ๗ สายทางภายในหมู่บ้านดงบาก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา 0.0๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า [ 25 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านดงบาก หมู่ที่ 7 สายทางภายในหมู่บ้านดงบาก กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยา [ 19 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา [ 18 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................